Wyszukaj:
Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Status prawny
•  Status prawny
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Struktura organizacyjna
•  Rada Muzeum
•  Majątek
•  Praca w muzeum
  Działalność
•  Wystawa stała
•  Wystawy czasowe
•  Koncerty
•  Działalność oświatowa
•  Konkurs na budowę ludowych instrumentów muzycznych
•  Artykuły
  Przetargi
•  Otwarte
•  Zamknięte
•  Roztrzygnięte
•  Plan zamówień publicznych
  Zapytania ofertowe
•  do 30 tys. EURO
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Statystyka
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


236128
od 19 stycznia 2007
Mapa biuletynu


Status prawny
    Status prawny (1)

Informacje ogólne
    Dane podstawowe (1)
    Struktura organizacyjna (1)
        Regulamin organizacyjny (1)
        Dyrektor (1)
        Dział Ludowych Instrumentów Muzycznych (1)
        Dział Zbiorów Historycznych i Sztuki (1)
        Dział Edukacji, Promocji i Wydawnictw (1)
        Biblioteka (1)
        Dział Administracyjny (1)
        Dział Finansowo - Księgowy (1)
    Rada Muzeum (1)
    Majątek (0)
        Flota samochodowa (1)

Działalność
    Wystawa stała (1)
    Wystawy czasowe (0)
        2007 (5)
        2008 (6)
        2009 (5)
        2010 (4)
        2011 (3)
        2012 (4)
        2013 (3)
        2014 (2)
        2015 (0)
        2016 (0)
    Koncerty (0)
        2009 (1)
        2010 (5)
        2011 (1)
        2012 (3)
        2013 (1)
    Działalność oświatowa (0)
        lekcje muzealne (1)
        wykłady/prelekcje (5)
    Konkurs na budowę ludowych instrumentów muzycznych (0)
    Artykuły (4)

Przetargi
    Otwarte (0)
    Zamknięte (0)
    Roztrzygnięte (4)
    Plan zamówień publicznych (2)

Zapytania ofertowe
    do 30 tys. EURO (1)

Oferty pracy

Informacje
    Instrukcje obsługi (0)
    Niepublikowane w BIP (0)
    Statystyka (0)
    Redakcja (0)